Banglabari : een huis met vele kamers

Wij steunen verschillende projecten in Bangladesh

Fairtrade borduuratelier in Dhaka waar 13 vrouwen uit de sloppenwijken waardig werk hebben.

Opknappen en bouwen van huizen voor de allerarmsten

Een jonge Gentse actiegroep die steunt biedt aan een school en weeshuis in Ramkot, Bangladesh.

Via microhypotheek kunnen arme Bengalen een duurzame woning bouwen. Met Banglabari bouwden we al meer dan 400 huizen.

Klik hier voor onze webshop

Steun ons

Je kan Banglabari steunen mét fiscaal attest. Fonds Vrienden van Banglabari wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Belgische giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Je kan hiervoor ook online je gift* schenken (klik hier). 

Of stort jouw gift op rekening van

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel.
IBAN BE10 0000 0000 0404, BIC BPOTBEB1
met de gestructureerde mededeling : ***015/1530/00092***

*Een gift is minimaal of gelijk aan € 40 en veronderstelt dat er geen tegenprestatie is voor de schenker.  Zijn dus uitgesloten als gift met fiscaal attest: lidgelden, toegang voor een concert, deelname aan een feest of de opbrengst van een feest of verkoopactie.

Wens je te steunen zonder fiscaal attest dan kan je storten op
IBAN BE77 9731 0989 2142
BIC ARSP BE 22
Banglabari
Langepijpestraat 52, 8820 Torhout

Contacteer ons