Jij kan natuurlijk ook je steentje bijdragen!

Financieel kan je de verschillende projecten steunen op onze rekening:

BE77 9731 0989 2142
Banglabari, p/a Langepijpestraat 52, 8820 Torhout

Banglabari kan je ook steunen met een fiscaal attest. Stort jouw gift* op rekening van

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel.
IBAN BE10 0000 0000 0404, BIC BPOTBEB1
Met de gestructureerde mededeling : ***015/1530/00092***

*Een gift is minimaal of gelijk aan € 40 en veronderstelt dat er geen tegenprestatie is voor de schenker.  Zijn dus uitgesloten als gift met fiscaal attest: lidgelden, toegang voor een concert, deelname aan een feest of de opbrengst van een feest of verkoopactie.

Voor fondsenwerving naar aanleiding van een welbepaalde gebeurtenis (huwelijk, verjaardag…) kan een ‘specifieke code ‘ toegekend worden die het mogelijk maakt de giften te identificeren. Info daarover via het contactformulier

Heb je vragen of suggesties? Stuur gerust een bericht via het contactformulier.

Huizenbouwproject