Wie zijn wij ?

Banglabari is opgericht in 2014 en verenigt een groep vrijwilligers: wij ondersteunen, organiseren, coördineren en inspireren acties om de armoede in Bangladesh te bestrijden en de leefbaarheid in het land te vergroten.

Wat doen wij ?

Geld schenken aan goede doelen is prima, maar het verwijdert ons soms van wie we zijn.
Mensen hebben ook behoefte om zich verbonden te voelen met anderen.

Daarom organiseert Banglabari acties waarin naast geldinzameling ook de ontmoeting centraal staat:

  1. (Fiets)inleefreizen en bouwkampen waarbij deelnemers de kosten van hun reis (max. 1500€) zelf betalen en via allerlei acties een fondsenwerving organiseren (ongeveer 1000€ per deelnemer).
  2. Solidariteitsacties via de verkoop van sleutelhangers geborduurd door Asha en allerlei financiële acties waarbij de nadruk ligt op informatieverspreiding. (Poetsen, zingen, fietsen, lopen … voor een huis)
  3. Onderwijsprojecten waarbij jongeren geïnformeerd en geënthousiasmeerd worden voor de armoedeproblematiek (leskatern, powerpoint, film, lied…)

Wie een beetje mens is en weet heeft van het grote onrecht, kan niet onverschillig blijven.

Banglabari ondersteunt vier bestaande, met elkaar verbonden initiatieven van verwante organisaties:

  1. Huizenbouw (ism Wereldfoundation Nederland)
  2. ASHA Fairtrade Project
  3. Banglaboost
  4. BhaloBangla-

1. Huizenbouw i.s.m. Wereldfoundation Nederland.

Banglabari stelt geld ter beschikking van Bengaalse gezinnen om duurzame, eenvoudig te onderhouden huizen te bouwen. Via een systeem van microhypotheken blijft iedere bijgedragen euro in omloop voor de bevolking. Banglabari stelt zich tot doel om jaarlijks 100 huizen te financieren.
Een huis is méér dan een dak boven het hoofd: zonder goede huisvesting slaap je ‘s nachts niet veilig, ben je vatbaar voor ziektes, heb je geen energie om aan het werk te gaan en word je al snel een sociale outcast. Kortom, door het ontbreken van onderdak beland je in een spiraal van armoede.

Banglabari wil mensen helpen om zélf deze vicieuze cirkel te doorbreken, door hen bij te staan bij het financieren van huizen. Een goed huis draagt namelijk bij tot het verbeteren van leefomstandigheden, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid. Het geeft de mensen bovendien ook weer een gevoel van eigenwaarde.
Banglabari financieert huizen die aan drie voorwaarden voldoen: een vaste sokkel van minstens 80 cm boven het overstromingsniveau, een hygiënisch toilet en toegang tot drinkbaar water.

Als aan die voorwaarden kan worden voldaan, ontvangt het Bengaals gezin een lening of microhypotheek van minimum 1000€. De lening wordt over een periode van zes jaar terugbetaald aan een rentevoet van 7,5% – een bijzonder laag percentage als je weet dat voor veel leningen in Bangladesh een rentevoet van 20% of hoger geldt!
Na afbetaling van de lening wordt hetzelfde geld weer gebruikt voor een nieuw gezin, dat opnieuw een huis kan bouwen. Dit noemen we een rollend fonds: het geïnvesteerde geld komt weer in omloop om een nieuw gezin te helpen. Precies dat systeem maakt het huizenbouwproject zo bijzonder, want het helpt de bevolking om zélf te bouwen aan een beter bestaan.
Voor de organisatie van deze huizenbouw werkt Banglabari samen met Wereldfoundation Nederland. De voortgang, controle en begeleiding van de huizenbouw gebeurt door hun Bengaalse dochterorganisatie Inclusive Home Solution (IHS), onder directie van de Belg Willem Gees. IHS heeft enkele Bengaalse werknemers in dienst die regelmatig de te bouwen huizen bezoeken. IHS beheert ook het rollend fonds. De 7,5% rente dient o.a. voor de betaling van de kosten van IHS waarvoor Bengaalse werknemers de maandelijkse samenkomsten organiseren, foto’s nemen van de huizen voor en na, de administratie regelen…

Alle huizen die wij vanuit België tot nu toe financierden kan je bekijken op onze GPSkaart.
Zie ook www.wereldfoundation.nl en deze video

2. Tewerkstellingsproject Asha

Asha is een borduurartelier voor jonge vrouwen in de hoofdstad Dhaka. Banglabari verkoopt Banglakids-sleutelhangers, ontworpen door O-Sekoer (Luc Descheemaeker), aan €5. De opbrengst gaat naar de huizenbouw (zie Huizenbouw ism Wereldfoundation Nederland) en het ASHA fairtrade project.
Het borduuratelier startte in april 2008 in een kleine flat in een arme wijk van Dhaka. Alle borduursters komen uit de sloppenwijken van Dhaka, waren extreem arm en ontbeerden zelfs de meest noodzakelijke voeding. Het ASHA fairtrade project garandeert hen nu een loon, dat hoger ligt dan het minimumloon van de textielsector in Bangladesh. Bovendien krijgen ze elke dag een gratis maaltijd en hebben ze toegang tot behoorlijk sanitair. ASHA komt bovendien tussen in de ziektekosten en betaalt voor verschillende kinderen de schoolkosten. Misschien nog belangrijker is dat dagelijkse aanwezigheid in het atelier het sociaal isolement doorbreekt, dat het leven van jonge vrouwen in de Bengaalse moslimcultuur tekent.
ASHA stelde in het begin acht jonge vrouwen tewerk, intussen is dat aantal gegroeid tot veertien. Ook het aanbod van producten breidde sterk uit, van met de hand geborduurde tafellakens, placemats, tafellopers en party tenten tot zeer originele en gepersonaliseerde gadgets. Asha is het Bengaalse woord voor ‘Hoop’.

Zie ook Website Asha

3. Banglaboost

Banglaboost wil zoals de naam het zegt « een duw geven » aan de allerarmste Bengalen. Dit gebeurt door materialen aan te kopen waarmee een eenvoudig huis gebouwd wordt.
Het project werd opgericht door ex-blauwhelm Jean-Pierre Jenet die zijn tijd en kennis wil besteden aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmste inwoners van dit land, mensen die zelf niet in staat zijn een lening terug te betalen. Als oud-beroepsmilitair van de genie, heeft hij ervaring opgedaan om samen met arme Bengaalse gezinnen het bestaande huis te herstellen en te verbeteren of om een nieuw huis te bouwen. Om deze werken in te vullen werft Jean-Pierre ter plaatse mensen aan zoals metsers en schrijnwerkers. Tweemaal per jaar trekt Jean-Pierre een paar weken naar Bangladesh om de Bengalen een ‘boost’ te geven. Met Banglabari kopen wij materialen waarmee Jean-Pierre aan de slag kan.

Zie ook Website Banglaboost

4. BhaloBangla-

BhaloBangla- is een jonge, Gentse actiegroep die financiële en materiële steun biedt aan een school en weeshuis in Ramkot, Bangladesh. De teamleden gaan er jaarlijks op werkbezoek om activiteiten te organiseren voor de kinderen en om de leerkrachten van de school te ondersteunen. Door actief in te zetten op onderwijs en een menswaardig bestaan voor weeskinderen wil BhaloBangla- tegemoet komen aan de rechten van het kind. “Bhalo” is Bengaals voor “goed”: BhaloBangla- tracht het positieve gevoel dat de Bengaalse kinderen uitstralen over te brengen naar België. Door het organiseren van gelukzalige evenementen wil BhaloBangla- de mensen van hier samenbrengen (vandaar het koppelteken) en aantonen hoe eenvoudig het is om iets goed te doen voor een ander.

 

Onze doelen komen samen in het logo van Luc Descheemaeker (O-Sekoer)

Het Bengaalse woord Banglabari betekent “Huis in Bangladesh”. Ons logo stelt een Bengaal voor in overstroomd gebied die met zijn handen een huis uitbeeldt. Het logo plaatst ons als vrijwilliger àchter de arme Bengaal met zicht op een betere toekomst.
Ons doel is die arme Bengaal een betere toekomst te geven en de algemene leefomstandigheden van arme gezinnen in Bangladesh te verbeteren.